FANDOM


פתרון תשבצים

אתם מוזמנים לרשום או להוסיף את פתרונותיכם!  

בחזרה לרשימת "איך אומרים בעברית?"

תשחציםעריכה

  • חצי אי - ערב (3), סיני(4), קרים (4, אוקראינה), יוקטן (5, במקסיקו - מרכז אמריקה), ניקוֹיה (6, בקוסטה ריקה - בדרום מרכז אמריקה), גליפולי (6, בטורקיה - אירופה)


חדות הגיון עריכה

אמנון בירמן עריכה

  • לא מהם נצפה להגיע בזמן (6) - מאחרים!
  • לטרומפלדור מצפה הפתעה (3,2) - יד ושם! (ידו שם)
  • ממציאים משביעי רצון (6) - מספקים
  • בשל גילם הצעיר ננקוט נגדם תחבולות (5) - נערים
  • כעיר מגיד ברדיו (4,5) - כרמלה מנשה (כמו העיר רמלה, מתוך גיד הנשה: מנשה)
  • איזו כבשה היתה אמנו בעמדה על הראש? (3) - הרש (כבשת הרש, שרה אמנו)
  • האיש בשלו (3) - הוא (אשתי בדיוק התעצבנה עלי, שאני עסוק בפתרון החידה)
  • הפך למפקד המדינה כך שמענו (5) - בוסניה (בוס נהיה)

תשבצי הגיוןעריכה

בירמןעריכה

מקור ראשוןעריכה